O firmie

Rzeczoznawca Barbara Domagała

W zawodzie rzeczoznawcy majątkowego funkcjonuję od kwietnia 1994 roku. Wykonuję wyceny nieruchomości położonych na terenie całej Polski, w tym nieruchomości gruntowych, zabudowanych. Działam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.

Współpracuję z rzeczoznawcami majątkowymi oraz biurami projektowymi.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach dla rzeczoznawców, dzięki czemu mogę Państwa zapewnić, że moja pomoc jest podparta rzetelną wiedzą.

Biuro wyceny nieruchomości

Biuro wykonuje wycenę nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności, działu spadku, podziału majątku i innych.

Rzeczoznawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy.